Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0085171 xcla^"
 1. Neistoty pri nelineárnom modelovaní zlyhania pretlačením v lokálne podopretých doskách bez šmykovej výstuže
  Kormošová Ľudmila ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 458-463
  pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov punching nonlinear analysis fracture energy finite elements
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Porovnanie návrhových postupov zohľadnenia teórie druhého rádu v európskej a americkej norme
  Dobrý Jakub ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 446-450
  teória druhého rádu návrhový postup strata stability stĺp theory of second order design methods loss of stability column
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Tvorba máp parametrov pre distribuovaný zrážkovo odtokový model
  Brziak Adam ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 555-559
  zrážkovo-odtokový model mapy parametrov štruktúra modelu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Analýza sucha na toku v Malokarpatskej oblasti
  Mydla Jakub ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 615-620
  hydrologické sucho odber vody prietok vodomerná stanica suchý tok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Tepelné izolanty na báze vedľajších produktov poľnohospodárskej výroby
  Kráľová Barbora ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 387-393
  tepelnoizolačné materiály životný cyklus vedľajší produkt poľnohospodárskej výroby slnečnica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Využitie dynamickej penetrácie pre stanovenie relatívnej uľahnutosti dunajských štrkov
  Kučová Eliška ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 471-476
  dynamická penetrácia riečne štrky a piesky dynamický penetračný odpor relatívna uľahnutosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. On lifting constructions of small regular graphs of girth six arising from a dipole
  Jánoš Pavol ; 010220 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 35-38
  cage problem voltage assignment lift
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Počítačové modelovanie prúdenia v odľahčovacej komore
  Šutúš Marek ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 632-637
  3D model odľahčovacia komora hydrodynamický model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. COVID-19 a jeho vplyv na množstvo ukladaného komunálneho odpadu na skládke
  Rózsa Gergely ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 627-631
  COVID-19 skládka komunálny odpad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Experimentálna analýza fragmentu dosky lokálne podopretej obdĺžnikovým stĺpom
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 510-517
  experimentálna analýza lokálne podopretá doska obdĺžnikový stĺp experimental analysis flat slab elongated column
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.