Search results

 1. Washing processes and their effect of the release of microplastics to the environment / aut. Noemi Belišová, Lívia Staňová, Jozef Kučera, Ondrej Púček, Tomáš Mackuľak
  Belišová Noemi ; 046290  Staňová Lívia ; 040000 Kučera Jozef ; 046290 Púček Ondrej Mackuľak Tomáš ; 046290
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . S. [1-10]
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vyhodnotenie kvality povrchovej vody v okolí malej vodnej nádrže Ratka
  Sabová Zuzana ; 010160 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [14] s.
  small water reservoir water quality surface water malé vodné nádrže kvalita vody povrchová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Výskum tlmiaceho účinku opevnenia pod haťou VD Hričov pomocou fyzikálneho modelovania
  Pavúček Martin ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [8] s.
  tlmenie energie fyzikálny model vývar výmoľ fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv šachtových vtokových objektov MVE na homogénnosť rýchlostného poľa
  Bytčanková Lucia ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [10] s.
  šachtový vtokový objekt rozdelenie rýchlostí prúdenia fyzikálne meranie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Analýza prietokov na toku v Malokarpatskej oblasti alebo kam sa stráca voda z Gidry
  Mydla Jakub ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [10] s.
  analýza hydrologického sucha suchý mesiac hydrometrovanie v koryte rieky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Analýza vývoja hladinového režimu v monitorovanej sieti priehrady Rozgrund
  Kovaľ Frederik ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [10] s.
  priehrada hladinový režim pozorovacia sonda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Matematické modelovanie zmien využitia územia pomocou fyzikálne založeného a empirického modelu na území Slovenskej republiky a Poľska
  Németová Zuzana ; 010160 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [11] s.
  matematické modelovanie erózia pôdy validácia modelu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Phosphorus removal and recovery from wastewater / aut. Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . S. [1-9]
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article