Search results

 1. Posúdenie časti jednotnej stokovej siete mesta Bardejov
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 25-31
  CSO chamber sewer sewerage network
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov na zníženie množstva odpadu s návrhom vybudovania centra opätovného použitia
  Tisoczká Veronika  Sárkány Ondrej Rózsa Gergely ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 85-90
  project NAREG reuse reuse center waste waste management
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Analýza koncentrácie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) v povrchovom odtoku
  Marko Ivana ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Rózsa Gergely ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 39-46
  AOX rainwater surface runoff urbanized area
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Optimization of the management of the water treatment and water supply company in emergency situations
  Portnov Maksim  Tarabrina Ekaterina Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 60-66
  emergency situation PathFindre technosphere safety water treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Analýza stavu vybranej jednotnej stokovej siete v meste Trnava
  Csóka Marek ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 12-18
  combined sewer system design rain rain restoration of sewer system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Prevádzka kanalizačného zberača v Trnave počas extrémnych zrážok
  Wittmanová Réka ; 010280  Rózsa Gergely ; 010280 Csóka Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 91-98
  hydraulic capacity sewerage network extreme precipitation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Analýza zmien využita územia v perióde od 2006-2018 vo vybraných povodiach
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Aleksić Milica ; 010160 Földes Gabriel ; 010160
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 32-37
  Corine Land Cover mapy horské povodie zmena využitia územia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Udržateľné odvodňovacie systémy v urbanizovanom území
  Raczková Andrea ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 67-72
  rainwater management sustainable development drainage systems
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Current QGIS plugins for data manipulation and visualization in the field of landscape management
  Aleksić Milica ; 010160 
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 4-10
  landscape overview plugins QGIS
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Počítačové modelovanie prúdenia na odľahčovacej komore
  Šutúš Marek ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 Csóka Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 : . CD-ROM, s. 79-84
  3D model combined sewer overflow hydrodynamic model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article