Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat 0098395 xcla^"
 1. Úvod konceptu energeticko-potravinovej sebestačnosti pre Prosume albert / aut. Zoltán Kováč
  Kováč Zoltán ; 032000 
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 119-127
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Prevádzková analýza fotovoltickej elektrárne a batériového úložiska v rámci smart gridu / aut. Milan Jarás, János Kurcz, Ján Poničan, Marek Gebura, Jaroslav Longauer, František Simančík
  Jarás Milan  Kurcz János ; 032000 Poničan Ján ; 032000 Gebura Marek Longauer Jaroslav Simančík František
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 37-45
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Prevádzková analýza sieťovej fotovoltickej elektrárne v rámci smart gridu / aut. Ján Poničan, Milan Jarás, János Kurcz, Marek Gebura, Jaroslav Longauer, František Simančík
  Poničan Ján ; 032000  Jarás Milan Kurcz János ; 032000 Gebura Marek Longauer Jaroslav Simančík František
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 50-55
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Možnosti skladovania elektrickej energie pre malé modulárne reaktory / aut. Branislav Vrban, Štefan Čerba, Jakub Lüley, Vendula Filová, Vladimír Nečas
  Vrban Branislav ; 036000  Čerba Štefan ; 036000 Lüley Jakub ; 036000 Filová Vendula ; 036000 Nečas Vladimír ; 036000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 65-73
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Štatistická analýza sekundových zmien výroby fotovoltickej elktrárne / aut. Jozef Novotný, Jakub Slávik
  Novotný Jozef  Slávik Jakub ; 032000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 23-31
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Aktuálny stav realizácie lokálneho mikrogridu ÚEAE / aut. Attila Kment, Marek Pípa, František Janíček
  Kment Attila ; 032000  Pípa Marek ; 032000 Janíček František ; 032000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 127-128
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Vplyv nepárnych harmonických na NN sieť / aut. Vladimír Kujan, Milan Perný, Dušan Gavora, Juraj Packa, Vladimír Šály, František Janíček
  Kujan Vladimír ; 032000  Perný Milan ; 032000 Gavora Dušan ; 030000 Packa Juraj ; 032000 Šály Vladimír ; 032000 Janíček František ; 032000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 102-105
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Dimenzovanie batériových systémov pre potreby vyhladenia výkonových fluktuácií z fotovoltických elektrární / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Anton Beláň, Boris Cintula, Žaneta Eleschová, Peter Janiga
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 110-116
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Štatistické spracovanie údajov z fotovoltickej elektrárne pre potreby dimenzovania batériových systémov / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Anton Beláň, Boris Cintula, Žaneta Eleschová, Peter Janiga
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 105-109
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Zvýšenie efektívnosti využitia energie v mikrogride prostredníctvom inteligentných technológií / aut. Martin Medvecký, Radoslav Vargic, Juraj Londák
  Medvecký Martin ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 Londák Juraj ; 037000
  Inteligentné a bezpečné informačno komunikačné technológie a systémy : . S. 132-135
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article