Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu101887 xcla^"
 1. Uplatňovanie princípov TQM na Slovensku
  Paulová Iveta ; M300 
  Ekonomika a riadenie podnikov drevospracujúceho priemyslu v treťom tisícročí : . s.279-282
  TQM
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Stratégia a politika v oblasti systémov kvality z hľadiska súčasného pohľadu na hodnotenie situácie na Slovensku
  Linczényi Alexander ; M300 
  Kvalita - súčasný stav, vývojové trendy a globálne súvislosti : . s.3-7
  trhová ekonomika kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.