Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu102812 xcla^"
 1. Možnosti revitalizácie priestorov mestského parteru vzhľadom na jestvujúce architektonické prostredie
  Janáková Oľga ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.26-27
  Prostredie životné-kvalita atraktivita
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Kvalita prvkov a materiálov v mestskom parteri
  Morávková Katarína ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.39-42
  parter dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Transformácia pojmu inovatívnosť v parteri objektov
  Vinárčiková Jana ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.28-34
  parter city parterre
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Vplyv automobilovej dopravy na tvorbu parteru ulíc a námestí
  Havaš Peter ; A1110 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.20-25
  parter chodec automobily
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Parter námestia ako priestor prieniku súkromnej, poloverejnej a verejnej sféry do spoločenského uzla
  Bašová Silvia ; A6160 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.15-19
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Átriá vo väzbe na súkromné a verejné priestory a vo väzbe na energetickú úsporu
  Budiaková Mária ; A4140 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.46-49
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Obchodné jednotky-odraz života spoločnosti
  Hronský Michal C. ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.11-14
  obchod móda
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Nábytkové prvky mestského interiéru
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.43-45
  parter drevo
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.