Search results

 1. Minulosť a perspektívy peších zón na Slovensku
  Lalková Jarmila ; A3130 
  Fórum architektúry . roč.13, č.7/8 (2003), s.31-32
  Bardejov pešia zóna historické mestá
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Kompozícia - abstrakcia priestoru
  Nahálka Pavel ; A8180  Oravcová Eva ; A8180
  Fórum architektúry . roč.13, č.7/8 (2003), s.31
  Architektonická kompozícia výstava študentov FA STU
  článok z periodika
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  article

  article

 3. Moderná architektúra a posadnutosť otázkou prečo
  Bahna Vladimír ; A4140 
  Fórum architektúry . roč.13, č.7/8 (2003), s.26-27
  moderná architektúra
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article