Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu127818 xcla^"
 1. Modelovanie a simulácia v technologickom procese zvárania
  Kraváriková Helena ; M2000 
  Fluid Mechanics and Thermomechanics :
  modelovanie a simulácia zváranie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Tepelná bilancia nekrytého vyhrievaného bazénu a vplyv rýchlosti vetra na tepelné straty prestupom látky pri odparovaní
  Záležáková Lucia ; J270 
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . s.nestr.
  tepelná bilancia Konvekcia thermal balance convection
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Parametre prenosu tepla pri ochladzovaní súčiastky v kaliacom oleji Isomax 166
  Taraba Bohumil ; M2000 
  Fluid Mechanics and Thermomechanics :
  prenos tepla ochladzovanie súčiastok kaliaci olej
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Návrh parametrov dynamického indukčného ohrevu tyčového polotovaru v závislosti od rýchlosti posuvu induktora
  Behúlová Mária ; M2000  Mašek Bohuslav Meyer L.W.
  Fluid Mechanics and Thermomechanics :
  indukčný ohrev numerická simulácia pretláčanie rotačné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - dizertačná práca
  article

  article

 5. Citlivostná analýza vybraných fyzikálnych veličín zemného plynu
  Rajzinger Ján ; J270  Knížat Branislav ; J170
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . , s.nestr.
  zemný plyn citlivostná analýza natural gas sensitivity analysis
  zborník (príspevkov)
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Energetická efektívnosť adsorpčného zariadenia
  Čurka Daniel ; J270 
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . , s.nestr.
  adsorpcia energetická efektívnosť teplo adsorption energy efficiency heat
  zborník (príspevkov)
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Určenie súčiniteľa prestupu tepla medzi stenou kúreniska a vrstvou zeolitu
  Čurka Daniel ; J270 
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . s.nestr.
  adsorpcia energetická efektívnosť zeolit adsorption energy efficiency
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Niektoré výsledky modelovania prúdenia v úzkej radiálnej medzere medzi rotujúcim a statorovým diskom
  Varchola Michal ; J170  Urbán Gabriel ; J170 Bednár Daniel ; J170
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . s.nestr.
  bagrovacie čerpadlo CFD dredge pump expeller
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Porovnanie výkonových charakteristík a účinnosti diagonálneho čerpadla získaných CFD simuláciou a experimentom
  Urbán Gabriel ; J170  Varchola Michal ; J170
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . s.nestr.
  CFD obežné koleso diffuser Impeller
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Výsledky meraní na rekuperatívnych výmenníkoch tepla vzduch-vzduch
  Füri Belo ; V290 
  Fluid Mechanics and Thermomechanics : . s.nestr.
  výmenníky tepla výsledok merania heat exchanger measurement
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.