Search results

 1. Energetická úspora v apartmánoch pri aplikácii riadiacich (elektronických) systémov
  Lovich Peter ; A1110 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.72-75
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 2. Svetlotechnické požiadavky v kontexte typologickej optimalizácie obytných a občianskych domov
  Andráš Milan ; A8180 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.76-81
  svetlo typologická optimalizácia bytové budovy občianske budovy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 3. Nová bytová výstavba na predmestí Bratislavy - problém a energia
  Chlebo Martin ; A1110 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.63-71
  predmestie Bratislavy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - monografia
  (3) - článok
  article

  article

 4. Energia vs. Koncept vs. Hmota
  Vrtáková Alexandra ; A1110  Bátor Jozef ; A8180
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.51-53
  energia koncept hmota
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Výtvarný rozmer energetického konceptu v architektúre
  Dzurilla Dalibor 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.81-89
  výtvarný aspekt energetický koncept
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  (2) - monografia
  (3) - článok
  article

  article

 6. Energeticky úsporné riešenia v málopodlažných hybridných obytných domoch
  Kerďová Elena ; A410 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.43-51
  hybridné obytné domy energetický koncept
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Vzťah energetického a archtektonického konceptu (na príklade verejných stavieb)
  Šimkovič Vladimír ; A8180 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.24-31
  energetický koncept architektonický koncept
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - monografia
  (3) - článok
  article

  article

 8. Energetická funkcia- kozub
  Vasaráb Vojtech ; A1110 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.53-62
  krby
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - monografia
  (4) - článok
  article

  article

 9. Klasifikovanie budov na bývanie z hľadiska energetickej hospodárnosti
  Vráblová Edita ; A1110 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.37-43
  klasifikovanie domov býtový dom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 10. Uplatnenie architektonických faktorov pri energetickom koncepte budov
  Budiaková Mária ; A4140 
  Energokoncepty II. Navrhovanie budov : . s.32-36
  architektonické faktory energetický koncept
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article