Search results

 1. Elektrické a dielektrické vlastnosti skiel pre IČ spektrálnu oblasť
  Kozík Tomáš  Kalužný Ján ; M240 Ležal Dimitrij Kubliha Marian ; M1000 Mariani Emil ; M240
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245
  vlastnosti skiel
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Štúdium zafarbenia papiera pri urýchlenom starnutí UV VIS spektroskopiou
  Vizárová Katarína ; C9380  Soldán Maroš ; M5000
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245
  článok zo zborníka
  article

  article