Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu132465 xcla^"
 1. STN EN 13 501 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
  Mikolai Imrich ; V180 
  Protipožiarna bezpečnosť budov : . s.21-26
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Zatepľovanie budov z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti
  Mikolai Imrich ; V180  Olbřímek Juraj ; V180
  Protipožiarna bezpečnosť budov : . s.81-99
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Legislatívne požiadavky v oblasti protipožiarnej bezpečnosti budov a preukazovanie zhody
  Mikolai Imrich ; V180 
  Protipožiarna bezpečnosť budov : . s.5-20
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. STN EN 13 501 - 2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti
  Olbřímek Juraj ; V180 
  Protipožiarna bezpečnosť budov : . s.27-65
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a druhy konštrukčných prvkov v náväznosti na výrobky fy Wienerberger - vzťah na eurokód 6
  Olbřímek Juraj ; V180 
  Protipožiarna bezpečnosť budov : . s.66-80
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.