Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu140717 xcla^"
 1. Kinematické variácie triceptu
  Chren Ondrej ; J240 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  Tricept paralelná kinematika kinematický model kinematical model parallel kinematics
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Analýza konštrukcií zmiešavačov
  Ploskuňáková Lucia ; J240 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  miešač partikulárna látka mixer particular material
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 3. Experimentálny výskum vplyvu faktorov na kvalitu výlisku v procese zhutňovania
  Križan Peter ; J240 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  briketovanie zhutňovanie briquetting compacting
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Modelovanie hybridného hnacieho systému automobilu
  Pavlov Michal ; J230  Danko Ján ; J230
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  hybridný hnací systém MATLAB hybrid drive system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Spaľovací motor pre mikrokogeneračnú jednotku na palivo zemný plyn
  Kálman Peter ; J230 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  spaľovací motor zemný plyn combustion engines natural gas
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Výpočet dotykového napätia ozubených kolies automobilových prevodoviek
  Pavlov Michal ; J230 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  ozubené kolesá prevodovka automobil automotive gearbox FEM-finite element method
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Analýza konštrukcií peletovacích strojov
  Matúš Miloš ; J240 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  pelety zhutňovanie pellet compacting
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 8. Presnosť polohovania lineárnych osí
  Loebl Tomáš ; J110 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  lineárne osi polohovanie linear axis positional deviation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Kalibrácia snímačov meracieho stendu drviaceho zariadenia
  Beniak Juraj ; J240 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  drviace zariadenie snímače calibration shredding machine
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
  Urban František ; J260 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  vysokoškolské vzdelávanie higher education
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.