Search results

 1. Spoločné projekty a prenos interdisciplinárnych skúseností vo vzdelávaní a výskume.Common Projects and the Dissemination of the Interdisciplinary Experiences to the Education and Research
  Koščo Igor ; A0034 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.7-15
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Interaktívny urbanizmus-aplikácia informačno-komunikačných technológií pre tvorbu komunikatívneho priestoru a podporu verejnej participácie v územnoplánovacích procesoch
  Joklová Viera ; A0034 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.16-23
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Princípy formovania priestorov pre človeka. Space for Town
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.42-48
  verejný priestor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Svetelná pohoda kontra tepelná stabilita v obytnom priestore
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.80-83
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Percepcia urbánneho prostredia a význam hodnotenia vizuálnej kvality pre multikriteriálne hodnotenie
  Šmiralová Monika ; A450 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.67-72
  Perepcia urbánneho prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Námestie, miesto stretnutia a oddychu. Square, Place of Meeting and Resting
  Bašová Silvia ; A6160 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.62-64
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Grafický dizajn v kontexte spoločnosti. Graphic Design in Social Context
  Brašeň Michal ; A9190 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.93-95
  dizajn
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. The Vortex Club: The Missing Link?
  Lizoň Peter  Majcher Stanislav ; A8180
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.104-109
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Slovo na záver:Hovoríme o informačných a komunikačných technológiách
  Koščo Igor ; A0034 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.110-112
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Náčrt niektorých aspektov vývoja priemyslovej výroby vo vzťahu k informačným tokom
  Holmanová Anna ; A0900 
  Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : . s.73-76
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article