Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu148888 xcla^"
 1. Poznámka k funkciám zachovávajúcim divergenciu. A note on divergence preserving functions
  Červeňanský Jaroslav ; M110 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . s.7-12
  matematika transformácia
  článok zo zborníka
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Simulácia drsnosti sústruženého povrchu. Simulation of the machined surface roughness
  Görög Augustín ; M3000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.13-18
  drsnosť povrchu simulácia softvér
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Príprava personálnych rezerv v environmentálne orientovaných spoločnostiach. Personnel reserve training in environmentally orientated business
  Hajnik Bartolomej ; M250 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.19-24
  personálne rezervy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - skriptá
  (1) - xxxx
  article

  article

 4. HCS model 3E - mikro-riešenie makro-problémov - I/II. HCS model 3E - micro-solution of macro-problems - I/II
  Hatiar Karol ; M4000  Sakál Peter ; M4000 Cook T.M.
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.25-30
  ergonomické programy transformácia priemyslu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. HCS model 3E - mikro-riešenie makro-problémov - II/II. HCS model 3E - micro-solution of macro-problems - II/II
  Hatiar Karol ; M4000  Sakál Peter ; M4000 Cook T.M.
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.31-38
  ergonomické programy transformácia priemyslu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Povyšenie effektivnosti proizvodstva vysokokačestvennogo aljuminievogo liťja v kokiľ primeneniem metoda samozapolnenija. Zvýšenie účinnosti výroby vysokokvalitných hliníkových odliatkov v kokilách použitím metódy vypĺňania dutiny formy kovom naklápaním kokily
  Chaus Alexander ; M3000  Sadocha A. Mečislav Bondarik E.Nikolaj Sokolov Jurij
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.39-46
  Liatie kokilové hliníkové zliatiny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Udalenie rastvorennych gazov iz aljuminievych splavov. Odstránenie rozpustených plynov z hliníkových zliatin
  Chaus Alexander ; M3000  Sokolov Jurij Sadocha A. Mečislav Baček I.Alexander
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.47-54
  rafinovanie hliníkové zliatiny
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.55-60
  projektový manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 9. Formovanie marketingovej stratégie. Forming of marketing strategy
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.61-66
  marketingová stratégia trhová ekonomika marketingový mix
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu v predmete Úvod do vysokoškolského štúdia. Information competencies development via e-learningin in the "Introduction to university study" course
  Kavecký Martin ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.67-72
  e-learning kľúčové kompetencie informačná gramotnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article