Search results

 1. Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it
  Čambál Miloš ; M4000  Hoghová Katarína ; M190
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  firemná kultúra prieskum analýza aspektovo-orientovaná
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 2. Plánovanie experimentov v obrábaní. Planning of experiments in machinning
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  obrábanie experiment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Niektoré aktuálne problémy trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach priemyslu a MSP. Actual sustainable development issues in industry and smes
  Svetský Štefan ; M250  Sakál Peter ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  trvalo udržateľný rozvoj
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Modely tvorenia triesky pri hrubovacích a dokončovacích spôsoboch obrábania. Models of chip formation by finishing and roughning operations
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Kucháriková Eva ; M160
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  trieskové obrábanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 5. Využitie grafov pre určenie obrysu z vektorového záznamu pri generovaní 3D modelu rotačnej súčiastky. Graphs using to determine outline from the vector record for 3D rotational parts model generation
  Eliáš Michal ; M6000  Palaj Ján ; M180 Ďurči Martin
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  CAD/CAM
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Zážitkové učenie vo vzdelávaní manažérov. Experimental learning in management education
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000  Vaňová Jaromíra ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  vzdelávanie manažérov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - monografia
  article

  article

 7. Kvalita vyučovacieho procesu. Quality of education process
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Krištofiaková Lucia ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 3 (2008)
  vyučovací proces kvalita vyučovacieho procesu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - multimédium - CD Rom
  article

  article