Search results

 1. Mathematical model for evaluation of the engineering projects environmental quality
  Ostertagová Eva  Bosák Martin
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.170-175
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 2. Virtuálna realita a 3D projekcia
  Števo Stanislav ; E011 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Modelovanie vo virtuálnej realite - bezpečnosť budov
  Števo Stanislav ; E011 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Bude populačná explózia pokračovať?
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.133-137
  životné prostredie trvalo udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Národný rozvojový plán a čerpanie pomoci z fondov EÚ
  Korauš Tomáš  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.62-65
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Obnova hnedých polí
  Rusko Miroslav ; M5000  Szekeresová Adriana Szekeres Kristián ; R2020
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.437-443
  hnedé polia environmentálne riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Hodnotenie technológií
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.420-425
  environment hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Vývoj od vzniku sveta po súčasnosť
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.138-142
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Posudzovanie vplyvov investičného zámeru na životné prostredie
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.176-181
  životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Spoločenská zodpovednosť organizácie ako nástroj ďalšieho zlepšovania EMS
  Chovancová Jana 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.156-161
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article