Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu172868 xcla^"
 1. Prevencia straty údajov v DBS Oracle
  Juhás Martin ; M6000  Juhásová Bohuslava ; M6000
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.202-204
  ORACLE
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Bezpečnostné systémy s identifikáciou motorových vozidiel pomocou videosenzorov
  Gašparík Ivan  Varga Gabriel Ondráček Oldřich ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.7-10
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Integrované bezpečnostné systémy inteligentných budov s využitím technológie RFID
  Gašparík Ivan  Ondráček Oldřich ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.11-14
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Využitie sietí LonWorks pri ochrane osôb a majetku
  Zemanovič Ján ; E230  Podhoranský Peter ; E030 Lipovský Michal ; E230 Krajčovič Filip
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.15-18
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Zabezpečenie prenášaných dát na fyzickej vrstve v optickom kódovom multiplexe
  Chovan Jozef  Uherek František ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.19-25
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Postranné kanály v kryptoanalýze
  Vojvoda Milan ; E050  Grošek Otokar ; E200
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.26-29
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Elektronické zabezpečovacie systémy v ochrane objektov
  Kempný Milan ; E210  Vavrinský Erik ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.30-34
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Modelovanie a simulácia bezskrutkových kontaktných spojov
  Gebura Peter  Kara Peter Murín Justín ; E020
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.35-39
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Spektrálna chyba a jej korekcia v meraniach svetelných tokov a účinnosti svietidiel
  Pípa Marek ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.73-76
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Modelovanie magnetických polí v elektromagnetoch
  Duč-Anci Michal ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s.77-80
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article