Search results

 1. Acta Chimica Slovaca
  2014
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 7, no. 1, rok 2014
  Acta Chimica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (10) - článok
  journal

  journal

 2. Acta Chimica Slovaca
  2013
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 6, No. 2, rok 2013
  Acta Chimica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (15) - článok
  journal

  journal

 3. Acta Chimica Slovaca
  2013
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 6, No. 1, rok 2013
  Acta Chimica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (20) - článok
  journal

  journal

 4. Acta Chimica Slovaca
  2012
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 5, No. 2, rok 2012
  Acta Chimica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (14) - článok
  journal

  journal

 5. Acta Chimica Slovaca
  2012
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 5, No. 1, rok 2012
  Acta Chimica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (13) - článok
  journal

  journal

 6. Acta Chimica Slovaca
  2011
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 4, No. 2, rok 2011
  Acta Chimica Slovaca
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (12) - článok
  journal

  journal

 7. Acta Chimica Slovaca
  2009
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 2, No. 2, rok 2009
  Acta Chimica Slovaca
  periodiká
  (1) - článok
  (11) - xxx
  journal

  journal

 8. Acta Chimica Slovaca
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 8, no. 1, rok 2015
  ISSN 1337-978X
  Acta Chimica Slovaca
  (13) - článok
  journal

  journal

 9. Acta Chimica Slovaca
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 7, no. 2, rok 2014
  ISSN 1337-978X
  Acta Chimica Slovaca
  (9) - článok
  journal

  journal

 10. Acta Chimica Slovaca
  Bratislava : STU v Bratislave
  Vol. 14, iss. 1, rok 2021
  ISSN 1337-978X
  Acta Chimica Slovaca
  (11) - článok
  journal

  journal