Search results

 1. Monitoring zosuvných svahov pod odpočívadlom pre D1 v Považskej Bystrici
  Kopecký Miloslav ; V150  Gróf Vladimír Ondrášik Martin ; V150 Hric Stanislav
  Geotechnický monitoring : . s.229-234
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Poznatky z monitoringu pozemných stavieb
  Ravinger Roman  Pivarč Ján
  Geotechnický monitoring : . s.241-246
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Monitoring geologických faktorov : Geotechnický monitoring
  Baliak František ; V150 
  Geotechnický monitoring : . s.69-76
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Ochrana odkaliska proti znečisťovaniu prostredia
  Klimko Ján  Hulla Jozef ; V150 Ďurica Pavol Ivan Peter
  Geotechnický monitoring : . s.182 - 187
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Innovative hybride ground improvement and deep foundation concept for the CCPP Malzenice (Slovakia) : Zborník 9. Medzinárodnej konferencie
  Adam Dietmar  Turček Peter ; V150 Paulmichl Ivan
  Geotechnický monitoring : . s.59-68
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Monitoring stavebných jám a sadania vysokých budov : Zborník 9. Medzinárodnej geotechnickej konferencie
  Hulla Jozef ; V150  Gróf Vladimír
  Geotechnický monitoring : . s.200 - 205
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Monitoring priesakových režimov v telesách a podložiach slovenských priehrad
  Hulla Jozef ; V150  Súľovská Monika ; V150 Magula Peter
  Geotechnický monitoring : . s.321 - 326
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Aplikácia geofyzikálnych metód pri objasňovaní priesakového režimu na VD Veľká Domaša : Zborník 9. medzinárodnej geotechnickej konferencie
  Bednárová Emília ; V150  Grambličková Danka ; V150 Tkáč Ján
  Geotechnický monitoring : . s.315-320
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza geotechnických charakteristík a deformácií pri razení tunelov v urbanizovanom prostredí
  Chabroňová Jana ; V150  Ledényiová Tatiana ; V150
  Geotechnický monitoring : . s.274 - 279
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Porovnanie metód výpočtu stability svahov.
  Minárik Marián ; V150  Mészáros Tibor
  Geotechnický monitoring : . s.350-355
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article