Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu192795 xcla^"
 1. Využitie biomasy a bioplynu v energetike
  Hvizdoš Marek  Tkáč J. Rusnák J.
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.43-46
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Neutron Field Simulation in VVER-440/V213 Reactor Pressure Vessel Using MCNP5 Code
  Stacho Matúš ; E060  Farkas Gabriel ; E060 Slugeň Vladimír ; E060 Sojak Stanislav ; E060
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.70-73
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. WorkFlow systémy v zdravotníctve
  Rástocký Martin ; E  Kubík Martin Lehocki Fedor ; E050
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.193-196
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Erlangove rovnice a možnosť ich využitia v asynchrónnych sieťach
  Weber Adam ; E  Chromý Erik ; E070
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.175-179
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 5. Mikropočítačové riadenie tepelnej sústavy
  Chamraz Štefan ; E010 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.188-192
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Analýza priebehov zotaveného napätia
  Duč-Anci Michal ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.28-32
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - skriptá
  article

  article

 7. Analýza ochladzovania kontaktného mostíka
  Duč-Anci Michal ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.25-27
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Model spoľahlivosti rádiokomunikačného systému
  Gašparík Ivan  Ondráček Oldřich ; E030
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.4-7
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Simulácia prenosu dát v sieti IP s kvalitou služby
  Kubizniak Peter ; E070  Róka Rastislav ; E070
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.125-128
  QoS algoritmy riadenia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Optimalizácia bezpečnosti podnikových procesov
  Kubica Ján ; E  Adamko Daniel ; E070 Orgoň Miloš ; E070
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.119-124
  optimalizácia procesov bezpečnosť informačných systémov bezpečnosť priemyselných procesov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article