Search results

 1. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Piešťany
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.49-62
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Trnava
  Bašová Silvia ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.37-48
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Analýza vnútromestskej štruktúry z hľadiska dominánt - lokalita Liptovský Mikuláš
  Čúrna Janka ; A6160 
  Úloha dominánt pri identite vnútromestskej štruktúry : . s.79-87
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article