Search results

 1. Ikonické metódy analýzy a preceptuálnej verifikácie priestorových prejavov dominánt introubánnej štruktúry
  Kardoš Peter ; A6160 
  XXX
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Farebnosť vo vzťahu k domminantám v historickom prostredí
  Urlandová Andrea ; A3130 
  XXX
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article