Search results

Records found: 43  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu200430 xcla^"
 1. Projektové financovanie nehnuteľností na Slovensku
  Tropeková Anna ; R2020 
  Juniorstav 2010 : . s.325
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  BEC
  article

  article

 2. Tvorba vnútorného prostredia v kuchyniach
  Konečný Matej ; V290 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  kitchen kuchyňa
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Experimentálna tepelnotechniká analýza a simulácia dvojplášťovej prirodzene vetranej fasády
  Moravčíková Katarína ; V180 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  CFD CFD method double-skin transparent facade dvojplášťová prirodzene vetraná fasáda energetická simulácia energy simulation experiment experimental measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Experimentálna analýza spektrálnych vlastností náterov na báze keramických dutých mikroguličiek
  Čekon Miroslav 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  reflective coatings low emissivity surfaces spectral radiative properties infrared spectroscopy hollow ceramic microspheres DRIFT method ATR method
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Analýza straty pôdy v projekte pozemkových úprav
  Hrnčárová Petronela ; V210 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  Universal Soil Loss Equation univerzálna rovnica straty pôdy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Zavedenie priorít stavebníka a zhotoviteľa do plánovania procesu výstavby.
  Chamulová Barbara ; V270 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Európske katastrálne systémy a 3D kataster
  Ružičková Martina ; V210 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  3D cadastre 3D kataster
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Hodnotenie publikovania priestorových údajov slobodnými softvérmi
  Danek Ladislav ; V210 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Použitie regresnej analýzy deformačných parametrov neogénnych ílov v prognóze sadania
  Galliková Zuzana ; V150 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  deformácie deformation field investigations high rise buildings interakcia zemina - konstrukcia oedometrical module of deformation oedometrical test oedometrická skúška oedometrický deformačný modul prieskum horninového prostredia sadanie konštrukcie settlement of structure soil - structure interaction výškové budovy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Trvalo udržateľný rozvoj v projektoch obnovy mestských sídiel
  Brazdovičová Silvia ; R2020 
  Juniorstav 2010 : . s.401
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.