Search results

 1. Počítačové modelovanie inteligentných budov
  Šlezárová Alexandra ; E010  Hantuch Igor ; E1110 Števo Stanislav ; E011
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.24-28
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Vodonepriepustné betónové konštrukcie
  Bilčík Juraj ; V110  Benko Vladimír ; V110
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.42-45
  concrete structures cracks konštrukcie betónové trhliny vodonepriepustný watertight
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Trendy v oblasti inteligentných budov
  Šteso Marian  Hantuch Igor ; E1110 Števo Stanislav ; E011
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.19-21
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Burj Khalifa a najvyššie stavby sveta
  Baláž Ivan ; V190 
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.35-40
  high rise buildings výšková budova
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Inteligentné budovy z pohľadu teórie a praxe.
  Ehrenwald Pavel ; V290 
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.13-15
  automatizácia budov building automation inteligent building inteligentné budovy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Inteligentné administratívne budovy a facility management
  Somorová Viera ; V270 
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.30-31
  technická správa inteligentné riadenie technical administration intelligent administration riadniaci systém
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Prejavy inteligencie administratívnych budov
  Puškár Branislav ; A1110 
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.16-18
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Energetický manažment a monitoring budov
  Petráš Dušan ; V290 
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.28-29
  energetický manažment energy management
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Tváre mesta 52. časť: Mestá míľniky
  Špaček Robert ; A2120 
  Eurostav . roč.16, č.3 (2010), s.46
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article