Search results

 1. Technický metabolizmus v rámci orientovaného konštruovania
  Kopilčáková Lucia  Pauliková Alena ; 064000
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.55-57
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Ozonizácia metylénovej modrej katalyzovaná červeným kalom a lúžencom
  Šudý Marián ; M390  Šudý Michal
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.278-282
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Niektoré bariéry pri zavádzaní EMS
  Šudý Michal  Rakovská Eva Šudý Marián ; M390
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.86-94
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Uplatnenie GIS v procese výstavby skládky odpadov v okrese Banská Štiavnica
  Čabáková Miroslava  Šudý Michal Súdolská Miloslava Šudý Marián ; M390
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.185-192
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Programy cezhraničnej spolupráce
  Rusko Miroslav ; M5000  Boleman Tomáš ; M390
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.270-277
  spolupráca financie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Obnoviteľné zdroje energie
  Boleman Tomáš ; M390  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2008 : . s.180-184
  energia environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article