Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu205092 xcla^"
 1. Objekty pre športovú a rekreačnú plavbu
  Cabadaj Roman ; V170 
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.423-427
  plavba plavidlo recreation rekreačná ship shipping sporting športová
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Monitoring zosuvných svahov na VS Nová Bystrica
  Kopecký Miloslav ; V150  Hruštinec Ľuboš ; V150
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.95-99
  landslides slope stability stabilita svahov zosuvy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vodné dielo Rozgrund - kalibrovanie parametrov ovplyvňujúce filtračné prúdenie
  Mészáros Tibor 
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.255-259
  dam FEM MKP priehrada
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Vplyv výstavby nádrží na hornej Toryse na geologické prostredie
  Baliak František ; V150 
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.221-225
  Geológia geology slope stability stabilita svahov vodná nádrž water reservoir
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Hydraulický výskum MVE Dobrohošť
  Rumann Ján ; V170  Dušička Peter ; V170 Ozábal Marián ; V170
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.323-327
  conduit intake structure MVE privádzač SHPP vtokový objekt
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Účinnosť injekčných clôn pod niektorými slovenskými priehradami
  Hulla Jozef ; V150  Magula Peter
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.83-87
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Scenáre extrémneho odtoku pre účely protipovodňovej ochrany na povodí Myjavy
  Hlavčová Kamila ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160 Remiašová Renáta Mura Ladislav
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.367-371
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. K problematike stanovenia návrhových hodnôt pre dimenzovanie poldrov
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.397-401
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Využitie jednoduchého škálovania pri odhade návrhových krátkodobých úhrnov zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb
  Koczka Bara Márta  Kohnová Silvia ; V160 Gaál Ladislav ; V160 Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.337-341
  IDF curves IDF čiary jednoduché škálovanie simple scaling
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Význam a prínos vodárenských nádrží z pohľadu súčasnosti a budúcnosti
  Marikovičová Andrea 
  XXXII. Priehradné dni 2010 : . s.249-253
  spotreba vody water consumption
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.