Search results

 1. Comparison of the Wind Loads Influences to the Steel Chimneys in Accordance of Standard STN and ENV
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  Engineering Mechanics 2010 : . s.77-78
  komíny loading norma standard zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Nonlinear Analysis of the Interaction of the Steel Liner and Reinforced Concrete Wall of the Bubbler Tower due to Extreme Pressure and Temperature
  Králik Juraj ; V250  Hukel Dušan ; V250
  Engineering Mechanics 2010 : . s.75-76
  interaction interakcia jadrová elektráreň nelineárna analýza nuclear power plants pressure impulse
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Najnovšie postupy pri implementácií riešení plneviazaných termomechanických úloh metódou konečných prvkov - 64 bitová verzia programu
  Écsi Ladislav ; J0010  Élesztös Pavel ; J0010
  Engineering Mechanics 2010 : . s.[10]
  termomechanická analýza MKP - metóda konečných prvkov thermal analysis FEM-finite element method
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article