Search results

 1. Technológia N-U-S vo vyučovaní matematických predmetov
  Stúpalová Hana ; M6000  Mišútová Mária ; M6000
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[6]
  matematika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 2. Kvalitatívna analýza pedagogického experimentu z diskrétnej matematiky
  Hamplová Lujza ; M110 
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[5]
  diskrétna matematika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 3. O zmenách vo vyučovaní matematiky na vysokej škole technickej
  Masárová Renáta ; M6000 
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[3]
  matematika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 4. Význam medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematiky a fyziky na technických univerzitách
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[8]
  Mathematica medzipredmetové vzťahy interdisciplinary relations
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Kompetencie a štandardy učiteľa v informačnej spoločnosti
  Szőköl Štefan 
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process :
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 6. WebMathematica visualisation of fractal rosettes within Scienar
  Richtáriková Daniela ; J0080 
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[9]
  Scienar webMathematica
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Vytváranie kognitívnych spojení v matematike nástrojom GeoGebra
  Velichová Daniela ; J0080 
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[7]
  učebné metódy matematika teaching method mathematics
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. On the border between science and art: webMathematica visualization techniques in tessellations
  Kováčová Monika ; J0080 
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[10]
  webMathematica dynamická matematika umenie a matematika art and mathematics
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article