Search results

 1. Vizualizácia prúdenia s fázovou zmenou v kanáloch veľmi malých rozmerov
  Mlkvik Marek ; J0040 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.197-200
  Kavitácia vizualizácia cavitation microchannel
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Potreba tepla na ohrev vody v otvorenom bazéne
  Tatarová Mária ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.293-296
  ohrev vody tepelné straty
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 3. Vplyv veľkosti absorpčnej plochy kolektora na stupeň krytia potreby teplej vody
  Záležáková Lucia ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.319-322
  slnečný kolektor účinnosť Solar collectors efficiency
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 4. Modelovanie prúdenia vo výstupnej časti palivovej kazety jadrového reaktora
  Urban František ; J0060  Kučák Ľubor ; J0060 Muškát Peter Bereznai Jozef ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.297-300
  palivová kazeta jadrový reaktor fuel cell nuclear reactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Porovnanie výpočtových modelov
  Boško Luboš ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky :
  generovanie sietí Reynolds number
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Vplyv zloženia zemného plynu a obsahu vody na energiu potrebnú na ohrev plynu na regulačnej stanici
  Rajzinger Ján ; J0060  Kleman Tomáš ; J0060 Masaryk Michal ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.247-250
  zemný plyn regulačné stanice gas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - monografia
  article

  article

 7. Transkritický Rankinov obeh s pracovnou látkou CO2
  Masaryk Michal ; J0060  Salaj Michal ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.187-190
  Rankinov obeh pracovná látka CO2 Rankine cycle
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 8. Kvantifikácia izosterického tepla adsorpcie
  Kázmérová Kristína ; J0060  Čurka Daniel ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.109-112
  adsorpcia entalpia adsorption enthalpy enthalpy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Vplyv tepelných strát absorpčného chladiaceho zariadenia na COP
  Čurka Daniel ; J0060  Kázmérová Kristína ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.25-27
  tepelné straty absorpčné chladiace zariadenie heat losses absorption cooling unit
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 10. Zistenie závislosti rýchlostného súčiniteľa na objemovom prietoku zemného plynu
  Kleman Tomáš ; J0060 
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.117-120
  zemný plyn expanzia plynu natural gas expansion
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article