Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu208499 xcla^"
 1. Nové trasy nestálym terénom
  Topolčanská Mária ; A8180 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.162-166
  architektúra slovenská
  článok z periodika
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (1) - obrazová publikácia
  article

  article

 2. Niekoľko poznámok o postavení architektúry v rámci prvej Slovenskej republiky (1939-1945) Few notes on the position of architecture during the first Slovak republic (1939-1945)
  Hrdina Miroslav 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.81-101
  architektúra slovenská
  článok z periodika
  (1) - obrazová publikácia
  article

  article

 3. Architekt Emil Belluš ako anonymný zakladateľ slovenskej scénografie Architect Emil Belluš as an anonymous founder of slovak scenography
  Dulla Matúš ; A3130 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.132-149
  architekti slovenskí
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Moderna v encyklopédii pamiatok
  Dulla Matúš ; A3130 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.167
  architektúra historická
  článok z periodika
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. O dejinách českej architektúry
  Dulla Matúš ; A3130 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.169
  architektúra česká-dejiny
  článok z periodika
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Desider Quastler: Profil bratislavského architekta Desider Quastler: Profile of a Bratislava architect
  Ščepánová Soňa ; A5150 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.102-131
  architekti slovenskí
  článok z periodika
  (1) - obrazová publikácia
  (1) - článok
  article

  article

 7. PARALELNÉ POSUNY Teória geo-architektonicko-klimatického oblaku SK PARALLEL SHIFTS Theory of geo-architectural-climatic SK cloud
  Vaško Imrich 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.44, č.1-2 (2010), s.3-21
  článok z periodika
  (1) - obrazová publikácia
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.