Search results

 1. Izolácia a identifikácia baktérií degradujúcich PCB z kontaminovaných sedimentov
  Dudášová Hana ; C6290  Lukáčová Lucia ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Lovecká Petra Uhlík Ondřej Brežná Barbara
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.113
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Dve tváre mikroskopických mycélyových húb
  Hudecová Daniela ; C3260  Kaliňáková Barbora ; C3260 Olejníková Petra ; C3260
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.44
  vláknité huby ochrana rastlín fytofarmaká lignitová mikroflóra
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Vplyv železitých iónov na kartenoidné druhy kvasiniek
  Breierová Emília  Čertík Milan ; C4310 Márová Ivana Mikušová Lucia ; C3360 Antalová Mariana ; C4310
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.141
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Zbierka kvasiniek izolovaných z viniča hroznorodého
  Ďurčanská Katarína ; C4310  Furdíková Katarína ; C4310 Malík Fedor ; C4310
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.114
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Dercová Katarína ; C4310 Tóthová Lívia Mikulášová Mária Hucko Pavel
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.237
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 6. Molekulové aspekty aktivácie metabolizmu pri klíčení vláknitých húb
  Krupková Lenka ; C3260  Kaliňáková Barbora ; C3260 Olejníková Petra ; C3260 Hudecová Daniela ; C3260
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.190
  klíčenie Trichoderma viridae bielkoviny
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Úloha H+-ATPázy cytoplazmovej membrány T.viride
  Olejníková Petra ; C3260  Kryštofová Svetlana ; C3260 Hudecová Daniela ; C3260 Varečka Ľudovít ; C3260
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.32
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Kvantitatívne a kvalitatívne zastúpenie črevnej mikroflóry vegetariánov
  Olejníková Petra ; C3260  Kaliňáková Barbora ; C3260 Birošová Lucia ; C3360 Hudecová Daniela ; C3260 Olejník Pavol ; R2020 Valachovičová Martina
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.271
  črevná mikroflóra rastlinná strava identifikácia mikroorganizmov
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 9. Štúdium korelácie výskytu lecitinázo-pozitívnych klostrídií v črevnom trakte vegetariánov a potenciálnej mutagenity
  Birošová Lucia ; C3360  Olejníková Petra ; C3260 Kaliňáková Barbora ; C3260 Šaková Nikoleta ; C3360 Valachovičová Martina
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.248
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 10. Biologické účinky extraktov z Echinacea angustifolia
  Birošová Lucia ; C3360  Václavíková Monika ; C3360 Vaverková Štefánia
  Mikroorganizmy a kvalita života, 25.kongres ČSSM, Stará Lesná, 15.-18.9.2010 . s.110
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article