Search results

 1. Moderné prístupy v riadení podnikov - projektové riadenie
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. II, č. 3 (2008), s.75-79
  projektové riadenie projekt
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (5) - článok
  article

  article

 2. SCM and its roles for effective and reliable partnership. SCM a jeho úlohy pre efektívne a spoľahlivé partnerstvo
  Makyšová Helena ; M4000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1418-1421
  riadenie procesov dodávateľský reťazec
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 3. Spokojný a lojálny zákazník - základný kameň úspechu podniku
  Urdziková Jana ; M4000 
  Kvalita . Roč. 13, č. 2 (2005), s.24-26
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Znalostný manažment. Knowledge management
  Šujanová Jana ; M4000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 5, č. 4 [cit. 2005-11-07 (2005)
  znalostný manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Firemný imidž a identita ako zdroje konkurencieschopnosti podniku pri získavaní zákazníkov. Firm image and identity as enterprise competetive resources by the customers acquisition
  Molnárová Dagmar ; M190  Jacinto Assuncao Domingos ; M4000
  Moderné prístupy k manažmentu podniku . s.278-281
  firemný imidž konkurencieschopnosť získavanie zákazníkov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article