Search results

Records found: 77  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu221379 xcla^"
 1. Aspekty hodnotenia geometrických parametrov vyhotovených vnútorných sadrových omietok (Abstrakt)
  Račev Roman ; V270 
  Juniorstav 2011 : . s.107
  quality assurance zabezpečenie kvality
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Aspekty hodnotenia geometrických parametrov vyhotovených vnútorných sadrových omietok
  Račev Roman ; V270 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  quality assurance zabezpečenie kvality
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vodárenské nádrže na Slovensku a ich význam pre zásobovanie vodou
  Marikovičová Andrea 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  klimatické zmeny vodárenská nádrž
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Tvorba DMR z hľadiska rôznych interpolačných metód
  Brunčák Peter ; V140 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  comparison digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method porovnanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Automatická detekcia zmien horninového masívu na základe spracovania obrazu
  Chlepková Miroslava 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  digital image processing digitálne spracovanie obrazu fotogrametria monitorovanie stability photogrammetry stability monitoring
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Automatizované meranie priestorových posunov mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave
  Lipták Imrich ; V140 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  automated measurement system automatizovaný merací systém priestorové posuny robot station robotizovaná stanica snímač náklonu spatial displacements tilt sensor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Analýza cyklicky namáhaného pripojenia diagonály k stĺpu
  Lang Tibor ; V250 
  Juniorstav 2011 : . s.225
  experimental evaluation experimentálne skúšky nelineárne javy non-linearity oceľové konštrukcie steel
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Zmeny hladín podzemnej vody v dôsledku zmien v manažmente mokrade Abrod
  Pásztorová Mária 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  groundwater table level hladina podzemných vôd matematické modelovanie mathematical modelling soil water regime vodný režim pôdy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Zariadenie pre určovanie šírenia vĺn v podloží
  Sokol Milan ; V250  Konečná Lenka ; V250
  Juniorstav 2011 : . s.221
  experimental apparatus experimentálne skúšky measurement process meracie zariadenie numerical modelling Vlnenie
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Zmeny hladín podzemnej vody v dôsledku zmien v manažmente mokrade Abrod (abstrakt)
  Pásztorová Mária 
  Juniorstav 2011 : . s.267
  groundwater table level hladina podzemných vôd matematické modelovanie mathematical modelling soil water regime vodný režim pôdy
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.