Search results

 1. Efektívny interkultúrny manažment - cesta k vysokej výkonnosti globálnych korporácií
  Cagáňová Dagmar ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Šujanová Jana ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.72-75
  interkultúrny manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - dizertačná práca
  article

  article

 2. Contemporary situation in the creativity area in the Slovak republic
  Lenhardtová Zuzana ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2009 . s.0937-0938
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 3. Prístup k hodnoteniu manažérov z hľadiska rozvoja manažérskej kreativity. Thew approach to evaluation of managers from managerial creativity development aspect
  Horňák František ; M4000  Holková Andrea ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 3 [cit. 2003-12-11 (2003)
  kreativita manažéri
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (3) - článok
  article

  article