Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu234758 xcla^"
 1. Modelový príklad prirodzeného vetrania chránenej únikovej cesty typu Ap pri požiari v bytovom dome
  Mikolai Imrich ; V180  Olbřímek Juraj ; V180 Tkáč Ján
  Požární ochrana 2011 : . s.201-203
  dym escape routes schodisko smoke staircase únikové cesty
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vplyv hustoty tepelného toku na čas vznietenia OSB dosiek
  Buštorová Martina ; M390  Martinka Jozef ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.24-26
  protipožiarna bezpečnosť tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - xxx
  article

  article

 3. Sledovanie teploty vzplanutia a úbytku hmotnosti v teplovzdušnej elektricky vyhrievanej peci
  Chrebet Tomáš ; M5000  Arvajová Zuzana Martinka Jozef ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.89-91
  lignocelulózové materiály zapálenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Experimentálne stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti protipožiarneho náteru DEXAFLAMM - R
  Martinka Jozef ; M5000  Kasalová Ivana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.188-191
  protipožiarne nátery protipožiarna bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vznik a vývoj tepelných ložísk pri samozahrievaní poréznych materiálov znečistených nenasýtenými olejmi
  Hrušovský Ivan ; M5000  Balog Karol ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000 Čičková Jana
  Požární ochrana 2011 : . s.79-81
  samovznietenie tepelné ložiská
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Porovnanie typov a požiadaviek na jednotlivé typy únikových ciest vo vybraných krajinách
  Mikolai Imrich ; V180  Reháková Martina ; V180
  Požární ochrana 2011 : . s.197-200
  escape routes natural ventilation prirodzené vetranie schodisko staircase únikové cesty
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Spôsob prípravy vzorky a jeho vplyv na teplotu samozahrievania
  Chrebet Tomáš ; M5000  Horváthová Daniela Hrušovský Ivan ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.86-88
  samozahrievanie teplota
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Štúdium tepelného toku na zápalnosť vybraných drevných materiálov
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Buštorová Martina ; M390
  Požární ochrana 2011 : . s.64-65
  tepelný tok smrekové drevo
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Uplatňovanie IKT v rámci výučby nebezpečných látok v inžinierskom študijnom programe Technická bezpečnosť osôb a majetku
  Marková Iveta  Giertlová Zuzana
  Požární ochrana 2011 : . s.182-187
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - xxx
  article

  article

 10. Synergický a domino efekt - efekty kauzálnej závislosti
  Oravec Milan 
  Požární ochrana 2011 : . s.248-250
  článok zo zborníka
  (2) - skriptá
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.