Search results

 1. Historický vývoj a analýza námestia a jeho okolia
  Gejdošová Kamila ; A6160 
  Krupina. Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia : . s.8-9
  námestie analýza
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 2. Prístup študentov Fakulty architektúry k oživeniu Svätotrojičného námestia
  Sopirová Alžbeta ; A6160 
  Krupina. Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia : . s.10-11
  Svätotrojičné námestie
  článok z periodika
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 3. Svätotrojičné námestie v Krupine - téma záverečných Bc. prác na FA STU
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Krupina. Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia : . s.7
  Krupina Svätotrojičné námestie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article