Search results

 1. Úloha polyfunkčných štruktúr v rámci procesu rezidnečnej suburbanizácie
  Melcerová Oľga ; A6160 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.20-27
  bývanie prímestská zóna suburbanizácia migrácia polyfunkčnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vodný tok Dubová, východiská revitalizácie
  Putrová Eva ; A7170 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.62-66
  vodný tok revitalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Stavby v záhrade - prístrešok na auto (poster)
  Pernišová Alena ; V180 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.nestr.
  auto automobile family houses prístrešok rodinné domy shelter
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 4. Cyklotrasy a ich vybavenie
  Wirthová Petra ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.72-73
  architecture architektúra cycling infrastructure cyklistická trasa material materiál
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Hysterézne správanie pórovitých materiálov
  Pribylinec Pavol ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.260-262
  porosity pórovitosť sorpcia sorption voda water
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Konverzia výrobných objektov na vidieku
  Dohňanská Elena ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.158-161
  conversion countryside Industrialist design konverzia budov priemyselná architektúra vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Sociálne bývanie-rómske osady
  Tibenská Martina ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.192-194
  housing building living factors obytná budova social flats sociálne byty životná úroveň
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Prístavba k empírovému divadlu v Hlohovci
  Grandtnerová Anna ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.173-176
  cultural heritage dostavba extension kultúrne pamiatky reconstruction rekonštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Optimalizácia novej funkcie pamiatkovo chránených stavieb ľudovej architektúry
  Kráľová Zuzana 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.122-130
  conservation technologies folk architecture ľudová architektúra tourism turizmus zachovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Chátrajúce renesančné kaštiele na východnom Slovensku
  Kapalová Gabriela ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.209-212
  architecture architektúra historical building historické budovy obnova reconstruction
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article