Search results

 1. Anaeróbna fermentácia vybraných priemyselných organických odpadov s cieľom produkcie bioplynu v laboratórnych podmienkach
  Sedláček Stanislav ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  Waste Forum [elektronický zdroj] . č. 4 (2011), s.237-246
  anaeróbna fermentácia bioplyn kal priemyselné odpady
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article