Search results

 1. Influence of solidification conditions on microstructure and phase composition of a Fe-4C-12Cr-13V alloy
  Jurči Peter ; M1000  Vojtech D. Stolař P.
  Zeitschrift für Metallkunde . Vol. 88, Iss. 9 (1997), s.733-738
  článok z periodika
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  article

  article

 2. Nerovnovážné struktury slitiny železa hypereutektického typu
  Jurči P. 
  Technológia 97 : . s.334-337
  článok zo zborníka
  (1) - habilitačná práca
  article

  article

 3. Vplyv rozstrekovania taveniny dusíkom na morfológiu a mikroštruktúru častíc rýcho stuhnutého prášku zliatiny NiCrSiB
  Trnková Lýdia ; M130  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Grgač Peter ; M1000
  Technológia 97 : . s.404-407
  rozstrekovanie taveniny
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Premeny karbidických fáz v nízkolegovaných Cr-Mo-V oceliach
  Výrostková A.  Janovec Jozef ; M1000 Svoboda M.
  Kovové materiály. Metallic materials . Roč. 33, č. 5 (1995), s.310-316
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Vplyv výrobnej technológie na štruktúru a vlastnosti nástrojových ocelí ledeburitického typu
  Grgač Peter ; M1000 
  Nástrojové materiály a technológie ich tepelného spracovania : . s.1-4
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article