Search results

 1. Pretlačenie betónových lokálne podopretých stropných a základových dosiek
  Fillo Ľudovít ; V110  Halvoník Jaroslav ; V110
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8]s.
  brittle failure flat slab krehké-náhle porušenie lokálne podopretá doska maximálna šmyková odolnosť pretlačenie progressive collapse punching
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Analýza teplotního pole vybraných konstrukcií v jejich ranném stádiu
  Prcúch Ivan  Ignačák Miroslav ; V110 Šoltész Július ; V110
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [26]s.
  biela vaňa cementobetónová vozovka concrete pavements FEM hydratačné teplo hydration heat industrial floor MKP priemyselná podlaha teplotné zaťaženie thermal load white basin
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Statická analýza steny valcovej škrupiny
  Baláž Ľubomír ; V250 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [11]s.
  circular tank FEM-finite element method load MKP - metóda konečných prvkov nádrže valcové zaťaženie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Nonlinear Analysis of Buckling and Post-Buckling
  Psotný Martin ; V250 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5]s.
  initial imperfections počiatočné imperfekcie pokritické pôsobenie post-buckling behaviour stabilita stability
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Load - Carrying Capacity of Compound Shell
  Psotný Martin ; V250 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5]s.
  nelineárna analýza nonlinear analysis shell stabilita stability škrupiny
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Nonlinear Analysis of Steel Concrete Column Fire Resistance
  Králik Juraj ; V250  Tirpáková Mária ; V
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [11]s.
  fire nonlinearities oceľobetón požiar reinforced concrete beams teplota
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Statics Analysis of Multilayer Beams in the Temperature Field
  Marton Pavol ; V250 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6]s.
  beam matica matrix stiffness stĺp tuhosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Modelovanie nosných konštrukcií pamiatkových objektov
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8]s.
  drevená konštrukcia Historic buildings pamiatkový objekt timber structures Wind loads zaťaženie vetrom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Modelovanie vystužených sklených noníkov v MKP
  Slivanský Miloš ; V190 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9]s.
  cracks FEM analysis glass glass beam krehký lom MKP analýza sklený nosník sklo
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Probabilistic Analysis of the Circular Foundation Plate
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8]s.
  foundation pravdepodobnosť probability reliability spoľahlivosť základ
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article