Search results

 1. Zo širšia dizajn po slov-ensky
  Dorotjaková Irena ; A0900 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 166-175
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Prirodzený výber: Súčasné tendencie na slovenskej dizajnérskej scéne
  Trnovská Katarína ; A5150 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 179-182
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Slow/slov teória, výskum a prax v súčasnom dizajne
  Lauková Zajíčková Katarína ; A5150  Šebeková Zuzana
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 9-15
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Myslieť doma - kreatívna ekológia a dizajn
  Lipková Michala ; A9190 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 117-122
  dizajn
  článok z periodika
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Navrhujeme veci, ktoré musia byť vyhodené?
  Lauková Zajíčková Katarína ; A5150 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 95-101
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Úloha tradície v spoločnosti a v dizajne
  Labudová Zuzana ; A9190 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 23-30
  dizajn tradícia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Technológie a interakcia vo verejnom priestore
  Vozárová Mária ; A5150 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 151-158
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Dizajn s ohľadom na človeka
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s. 73-80
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Participácia konečného používateľa na procese navrhovania
  Vitkovská Eva ; A0035 
  Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne / . s.s. 49-58
  dizajn
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Mytológia pojmu dizajn
  Špaček Robert ; A2120 
  Architektúra a urbanizmus . Roč.45, č.1-2 (2011), s.104-113
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article