Search results

 1. Niektoré poznatky z určovania skutočného stavu stavebného objektu
  Sokol Štefan ; V140  Bajtala Marek ; V140
  Acta Montanistica Slovaca . Roč. 13, č. 4 (2008), s.472-479
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Odhad variančných komponentov z meraní v geodetickej sieti
  Bajtala Marek ; V140  Sokol Štefan ; V140
  Acta Montanistica Slovaca . Roč. 10, č. 2 (2005), s.69-78
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article