Search results

 1. Nanohardness determination of WC single crystals in WC-Co hardmetal
  Csanádi Tamás  Bľanda Marek ; M1000 Duszová Annamária Hvizdoš Pavol Dusza Ján ; M1000
  SEMDOK 2014 : . s. 18-21
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Formation of serrated grain boundaries in Niconel 263
  Slatkovský Ivan ; M1000  Kocsisová Edina ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  SEMDOK 2014 : . s. 84-87
  nickel-based superalloy heat treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Fraktografická analýza únavových lomov zliatiny AlSi10Mg
  Farkašová Mária  Tillová Eva Chalupová Mária Hazlinger Marián ; M1000
  SEMDOK 2014 : . s. 198-203
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Štúdium precipitácie sekundárnych fáz v oceli AlSl 316
  Kocsisová Edina ; M1000  Slatkovský Ivan ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  SEMDOK 2014 : . s. 144-147
  austenitic stainless microstructure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Mechanizmus vzniku spoja medzi pozinkovaným oceľovým plechom a hliníkom vyrobeným bodovým odporovým zváraním
  Sejč Pavol ; J280  Svitek Martin Jaško Peter ; J0050
  SEMDOK 2014 : . s. 140-143
  pozinkované plechy bodové odporové zváranie resistance spot welding
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Piesty pre spaľovacie motory z kompozitného materiálu HITEMAL
  Štěpánek Matej ; M1000  Balog Martin Krížik Peter Simančík František
  SEMDOK 2014 : . s. 190-193
  spaľovacie motory Piesty
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Štúdium štruktúry Al predzliatiny s vysokou koncentráciou keramických častíc vyrobené tlakovou infiltráciou
  Nagy Štefan ; M1000  Nosko Martin Iždinský Karol
  SEMDOK 2014 : . s. 166-169
  Predzliatiny infiltrácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Povrchová úprava zliatiny Ti6Al4V metódou EDS
  Baksa Peter ; J0050 
  SEMDOK 2014 : . s. 100-103
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Využitie softvérového produktu pri optimalizácii parametrov dvojkomponentného vstrekovania otočného voliča
  Martančík Marek ; J0050  Buranský Mário ; J0050 Gondár Ernest ; J280
  SEMDOK 2014 : . s. 158-161
  vstrekovanie optimalizácia parametre
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article