Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu288789 xcla^"
 1. Vodná energia / aut. Peter Dušička, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 238-258
  vodná elektráreň hydroenergetický potenciál obnoviteľné zdroje energie
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Modelovanie a simulácia multifyzikálnych úloh / aut. Vladimír Kutiš, Justín Murín, Juraj Paulech
  Kutiš Vladimír ; E400  Murín Justín ; E400 Paulech Juraj ; E400
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 263-285
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Bezpečnosť a spoľahlivosť fotovoltiky / aut. Vladimír Šály
  Šály Vladimír ; E020 
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 212-231
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Elektrické meranie slnečných článkov a modulov / aut. Milan Perný
  Perný Milan ; E020 
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 185-212
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Kvapalné biopalivá 2. generácie / aut. Igor Šurina
  Šurina Igor ; C9380 
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 57-139
  článok z periodika
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Pripojiteľnosť obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do elektrizačnej sústavy / aut. František Janíček, Igor Šulc
  Janíček František ; E020  Šulc Igor ; E020
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 290-333
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Návrh a prevádzka bioplynových staníc / aut. Miroslav Hutňan
  Hutňan Miroslav ; C6290 
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 22-56
  článok zo zborníka
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Fotovoltické články a moduly / aut. Vladimír Šály
  Šály Vladimír ; E020 
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 140-183
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article