Search results

 1. Energetická stránka miešania partikulárnych látok
  Gužela Štefan ; J0040 
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 234 s
  ISBN 978-80-227-4081-4
  procesná technika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Príspevok k riešeniu energetickej stránky miešania partikulárnych látok
  Gužela Štefan ; J180 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2003 . - 113 s
  miešacie zariadenia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book