Search results

 1. Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v rámci fungovania EMS v MSP SR = Proposal of methodology for assessment of the economic efficiency of environmental investment in the operation of EMS in small and medium enterprises in Slovak republic : Dizertačná práca
  Mrvová Ľubica ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 167 s príl
  ekonomická efektívnosť environmentálny manažérsky systém
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book