Search results

 1. Environmentálna politika a environmentálne manažérstvo
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 1998. Management of environment 1998 : . s.3-4
  environmentálna politika environmentálne manažérstvo
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Vybraná terminológia z noriem STN ISO 14000
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 1998. Management of environment 1998 : . s.93-95
  terminológia norma
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Predstavenie Centra environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológií
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Manažérstvo životného prostredia 1998. Management of environment 1998 : . s.96-97
  označovanie environmentálne
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article