Search results

 1. Bratislava, Žižkova ulica č.36, cintorín ŽNO : architektonicko-historický výskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2007 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book