Search results

 1. Problematika SEA v územnom plánovaní v SR a EÚ
  Belčáková Ingrid ; A7170  Finka Maroš ; A440
  Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie : . s.108-117
  plánovanie územné urbanizmus priestorové plánovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Metódy, techniky a nástroje územného plánovania na lokálnej úrovni
  Komrska Ján ; A6160  Kováč Bohumil ; A6160
  Nástroje priestorového plánovania v kontexte transformácie a európskej integrácie : . s.144-155
  plánovanie územné priestorové plánovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article