Search results

 1. Manažment kvality služieb a TMN
  Medvecký Martin ; E070 
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Celooptické prenosové siete: výskum a perspektívy
  Kotuliak Ivan ; E240  Podhradský Pavol ; E240 Atmaca T.
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. The Changes in New Public Optical Networks
  Makáň Florián ; E230 
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Elektronické komunikácie - nový fenomén v činnosti systémových integrátorov
  Orgoň Miloš ; E070 
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Internet cez ATM
  Trúchly Peter ; E240 
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. ATM technológia pre multimediálne služby
  Baroňák Ivan ; E070  Trška Róbert ; E240
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Evolučné trendy vývoja inteligentných sietív ich migrácii k sieťam typu NGN
  Mikóczy Eugen  Podhradský Pavol ; E240
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Modelling of the Environment for the xDSL Technologies Using Matlab
  Róka Rastislav ; E070  Cisár Rastislav ; E240
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Viacbodová H.320 videokonferencia
  Filanová Jana ; E240  Baroňák Ivan ; E070
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Radio Communication Network`s Topology Optimization Using a Digital Terrain Databaze
  Petrek Jozef ; E230 
  COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article